Naar meer diervriendelijk methoden

Voor meer diervriendelijke verdovingsmethoden zijn er cruciale stappen gezet in 2013 met het van kracht worden van de EU-verordening 1099/2009 inzake bescherming van dieren bij het doden, waarin verdoven en doden via inert gas werd toegestaan. In hetzelfde jaar met een wetenschappelijke publicatie [zie downloads] waarin werd aangetoond dat de Anoxia schuimmethode daadwerkelijk op anoxia (afwezigheid van zuurstof) berust en niet op b.v. verstopping van de luchtpijp. Hiermee is de weg vrij voor invoering van de Anoxia schuimmethode in de praktijk. Binnen de EU Verordening kunnen de nationale veterinaire autoriteiten nadere voorschriften geven voor de uitvoering. In Nederland is dat gebeurd in het 'Besluit Houders van Dieren' (2014), terwijl b.v. in Duitsland de 'Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009' van kracht is geworden. In Engeland geldt  'The Welfare of Animals at the Time of Killing '.

Voor het doden van dieren worden zowel vanuit Europese als ook vanuit nationale wetgeving eisen gesteld. Dit geldt niet alleen voor dieren die ter consumptie worden gedood (“slacht”) maar ook voor het doden van dieren op het primair bedrijf (“euthanasie”). Voor euthanasie op het primair bedrijf worden behalve vanuit de wet- en regelgeving vaak ook eisen vanuit kwaliteitssystemen (certificeringsschema’s) gesteld. Als u dieren op uw bedrijf euthanaseert dient u zowel de geldende wet- en regelgeving als ook de eisen die vanuit het door u geselecteerde kwaliteitssysteem worden gesteld op te volgen.

Anoxia maakt deel uit van het Interreg-/  Food 2020-programma. FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 2020. FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Doel is gefaseerd en geleidelijk een model op te bouwen voor een toekomstbestendige foodindustrie in de INTERREG VA-regio.

We worden ondersteund o.a. de Oost NV.  Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren. Oost NV versnelt internationaliseringsactiviteiten en de groei van (mkb-)bedrijven, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur.

Tot slot maken we deel uit van de startup challenge www.start-life.nl.

Om goed geïnformeerd te blijven, kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief van Anoxia. 

 

 

 

Algemene voorwaarden

© Anoxia 2016