Startseite

Anoxia Konzept

Het Anoxia-concept

Het Anoxia-concept bestaat uit een kwaliteitshandboek, Anoxia-apparatuur en training door een dierenarts aan de varkenshouder en zijn of haar (kraamstal)medewerkers. Het Anoxia-concept is in overeenstemming met wet- en regelgeving, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, en uitvoerig in de praktijk getest.

Kwaliteit
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitshandboek is de Beslisondersteuner voor biggen tot het spenen. Deze beslisondersteuner ondersteunt u als veehouder bij het nemen van een beslissing over een niet-levensvatbaar dier, ziek dier en/of dieren die gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Hiermee neemt u een gefundeerde beslissing over het al dan niet euthanaseren of behandelen van een big.
In het kwaliteitshandboek vindt u verder uitleg over het wettelijk kader en andere informatieve documenten die onderdeel kunnen uitmaken van een adequaat euthanasiebeleid op uw bedrijf.

Download hier de beslisondersteuner. 

Apparatuur
De Anoxia-apparatuur is beschikbaar in twee formaten. De AE230B is een mobiele box  voor biggen tot 15 kilo en de AE480B, een grotere box voor varkens tot 60 kilo. De Anoxia-apparatuur biedt een diervriendelijker alternatief voor de huidige gangbare euthanasie-methoden, dat past binnen de wettelijke kaders. De Anoxia-techniek berust op de productie van gecontroleerd schuim en waarborgt hiermee de kwaliteit van het euthanasieproces. 

Lees hier meer over de Anoxia-producten.

Training
Bij de uitlevering van het Anoxia-concept ontvangt u en uw medewerkers een training door een dierenarts. Hierin wordt de Anoxia-methode, wet- en regelgeving en het gehele euthanasieproces uitgelegd. Tevens ontvangt u een document van vakbekwaamheid waarin u en uw personeel opgenomen na het doorlopen van de training. 

Maak hier een afspraak met Anoxia voor uw bedrijf.

Het Anoxia-concept maakt deel uit van een adequaat euthanasiebeleid waarmee u pro-actief werkt aan een beter dierenwelzijn en een vitaler koppel.

 

ES IST ZEIT FÜR VERANTWORTUNG VON EUTHANASIS

AGB | Datenschutz / Privacy

© Anoxia 2016