Startseite

Entscheidungshilfe zur Ferkeleuthanasie

Euthanasie is soms een onvermijdelijk onderdeel van de gezondheidszorg op een varkensbedrijf. Op elk varkensbedrijf worden dieren geboren die om verschillende reden niet levensvatbaar zijn, die ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Soms kunnen deze dieren niet behandeld worden of alleen onder voortdurende pijn verder leven. Ook zijn er regelingen voor voedselveiligheid en transport waardoor dieren in bepaalde gevallen niet naar het slachthuis kunnen en op het bedrijf geëuthanaseerd moeten worden. Deze categorie dieren noemen we zorgdieren. Voor het welzijn van deze dieren is het beter om ze tijdig te euthanaseren.

De keuze om een dier wel of niet te euthanaseren is zeer bepalend voor het dierenwelzijn. Als een dier niet tijdig geëuthanaseerd wordt zal het onnodig lijden. In de praktijk is de dierenarts niet altijd tijdig aanwezig om hierover te adviseren of de euthanasie uit te voeren. Om het dierenwelzijn op een veehouderijbedrijf te waarborgen is het belangrijk dat dierhouders op de hoogte zijn van het wettelijke kader en de voorwaarden waaronder zij zelf een euthanasie kunnen uitvoeren.

Hieronder kunt u de beslisondersteuner downloaden, die we i.s.m. CenSAS (samenwerkingsverband tussen Universiteiten van Utrecht, Wageningen en de KNMvD) hebben ontwikkeld. Wilt u nadere informatie over de wettelijke kaders of achtergrondinformatie bij deze tool, neem dan contact met ons op.

Deutsch
* zeigt erforderlich an
Newsletter
Download

Anoxia verarbeitet Ihre Angaben zu personenbezogenen Daten im Einklang mit seiner Datenschutzerklärung.

ES IST ZEIT FÜR VERANTWORTUNG VON EUTHANASIS

AGB | Datenschutz / Privacy

© Anoxia 2016