Home

Minister Schouten noemt het gebruik van stikstofschuim voor euthanasie 

Back to news

Wednesday, 11 September, 2019

Tijdens het Algemeen Overleg op 11 september jongstleden gaf de minister een reactie op de vraag van de heer Moorlag over de percuterende kopslag.

Hierin benoemt zij het gebruik van stikstofschuim als alternatieve methode en het gebruik hiervan binnen de varkenshouderij. Lees hier het Verslag van het Algemeen Overleg over Dieren in de Veehouderij.

IT'S TIME FOR RESPONSIBLE EUTHANISIA

Terms and conditions | Privacy policy

© Anoxia 2016