Home

Let's talk about responsible euthanasia

Starten met ANOXIA

Anoxia biedt een totaaloplossing voor verantwoordelijke euthanasie.
U brengt de procedures rondom euthanasie op uw bedrijf in kaart.

Met de beslisondersteuner stelt u vast of u een dier wel of niet moet euthanaseren. U voert euthanasie uit met respect voor mens en dier.
Training en ondersteuning is beschikbaar voor u en uw dierenarts.

"Het is voor mij een must om te werken volgens wettelijke en maatschappelijke normen."
"Het werkt prettiger voor mij en mijn medewerkers."
"Ik verlos niet levensvatbare dieren sneller uit hun lijden, waardoor gezonde biggen een betere start hebben."

Beslisondersteuner

Op elk varkensbedrijf worden dieren geboren die niet levensvatbaar zijn, ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Soms kunnen deze dieren niet behandeld worden of alleen onder voortdurende pijn verder leven.

De keuze om een dier wel of niet te euthanaseren is bepalend voor het dierenwelzijn. Tijdige euthanasie voorkomt onnodig lijden. Om u als veehouder te ondersteunen bij het nemen van deze beslissing, is er de Anoxia Beslisondersteuner voor biggen tot het spenen. Hiermee neemt u een gefundeerde beslissing over het al dan niet euthanaseren of behandelen van een big.

 

Download onze beslisondersteuner

HET IS TIJD VOOR VERANTWOORDELIJKE EUTHANASIE

Privacy Verklaring | Cookie Beleid | Algemene Voorwaarden

© Anoxia 2018