Home

25 jaar ervaring op de boerderij

De kernwaarde van Anoxia ligt in het humaan omgaan met dieren, speciaal bij het beëindigen van hun leven. In de jaren '90 hebben de gebroeders Kiezebrink een methode ontwikkeld en ingevoerd om eendagskuikens van legrassen met CO2 te verdoven en te doden, in plaats van de toen gangbare methoden van verdrinken, verstikken of levend vermalen. Deze methode wordt nu algemeen in Europa toegepast. Deze eendagskuikens worden nu verkocht als speciaal diervoeder voor roofvogels en reptielen, waardoor het voor broederijen ook financieel mogelijk is CO2 verdoving toe te passen. De onderneming Kiezebrink Putten BV verwerkt nu 70% van de eendagskuikens in Europa op deze wijze.

Een volgende stap is gezet na afloop van de grote uitbraak van vogelgriep in Nederland in 2003, waarin meer dan 1.100 bedrijven geruimd zijn met zowel elektrocutie- als CO2 - technieken. De onbevredigende gang van zaken daarbij (veel dierenleed, veel besmette medewerkers) heeft geleid tot de ontwikkeling van de Anoxia schuimtechnologie, waarin dieren stressvrij worden verdoofd en gedood door onderdompeling in een zuurstofvrije omgeving, die bestaat uit schuim gevuld met zuivere stikstof. Anoxia heeft op deze schuimmethode Europees octrooi verkregen en heeft tot doel de verdere ontwikkeling, marktintroductie, verkoop en training van deze Anoxia schuimtechniek te verzorgen. Anoxia is opgericht in 2013 en staat aan de vooravond van een snelle ontwikkeling. In nauwe samenwerking met Internationale wetenschappelijke instituten wordt momenteel de ontwikkelfase afgerond. Voor het Anoxia-aandeel daarin is inmiddels steun verkregen van het Start Life fonds en Gelderland Innoveert (gerelateerd aan Oost NV), als van Food 2020, een Europees regionaal samenwerkingsprogramma tussen Nederland en Duitsland.

Inmiddels zijn samenwerkings­overeenkomsten gesloten met belangrijke toeleveranciers en distributeurs. 

HET IS TIJD VOOR VERANTWOORDELIJKE EUTHANASIE

Privacy Verklaring | Cookie Beleid | Algemene Voorwaarden

© Anoxia 2018