Home

Een waardig einde voor ieder dier

Waar dieren leven, gaan dieren dood. Soms gepland - bij de slacht- en soms ongepland - bij uitbraken van dierziekten en als dieren niet meer levensvatbaar zijn. De dood is inherent aan het leven. Anoxia vindt dat de bestaande methoden beter kunnen, beter moeten. Alle schakels in de keten hebben de verantwoordelijkheid om daar zorg voor te dragen. Want elk dier verdient een waardig levenseinde.

In de pluimvee-sector en bij varkenshouderijen wordt gewerkt met euthanasie methoden die voor zowel veehouder, medewerker als dier stressvol zijn.

Vooral bij varkens zijn de eerste uren na de geboorte belangrijk voor een uitval.  

Ophef over toegenomen biggensterfte legt een gevoelige zenuw bloot: de agrarische sector worstelt met communiceren over moeilijke thema’s.

Ondernemers in de sector zijn zich bewust van het belang van openheid en maatschappelijke betrokkenheid, maar vinden het omgaan met maatschappelijk gevoelige thema’s nog vaak lastig. Ethische vragen worden uitgelegd als economische keuzes en daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met de beleving van burgers. De recente reactie van de sector op de toename van de biggenuitval is een voorbeeld. De burger heeft geen boodschap aan antwoorden rond economie of markt. Die wil vooral weten of veehouders goed voor hun dieren zorgen. Daar moet de sector actief op inspelen. Anoxia wil hieraan een bijdrage leveren met een alternatieve waardige methode.

De belangrijkste pijler onder communicatie van moeilijke onderwerpen is het besef dat er écht iets moet veranderen. Dat moet de sector zelf doen.

Bedrijven met de laagste uitval behoren tot de betere. Maar er is altijd een spreiding.

Anoxia wil hieraan een bijdrage leveren met een alternatieve waardige methode. Bekijk hier hoe die methode werkt

HET IS TIJD VOOR VERANTWOORDELIJKE EUTHANASIE

Privacy Verklaring | Cookie Beleid | Algemene Voorwaarden

© Anoxia 2018