Home

Apparaat voor euthanasie in voorwaarden Beter Leven

Terug naar nieuwsoverzicht

vrijdag, 27 september, 2019

Dierenbescherming overweegt om gebruik van een euthanasie-apparaat op te nemen in Beter Leven.

Naar aanleiding van het pleidooi van PvdA-Kamerlid William Moorlag over het doden van biggen geeft de Dierenbescherming aan voornemens te zijn het gebruik van een euthanasie-apparaat op te nemen in de Beter Leven-voorwaarden.

“We moeten echter wel de juiste criteria hiervoor opstellen”, vertelt Bert van den Berg van de Dierenbescherming, die aangeeft dat het niet betekent dat de huidige euthanasie-apparaten niet voldoen. “Het functioneren van de apparaten moet wel onafhankelijk getoetst worden. Daarnaast moeten varkenshouders een cursus volgen voor een juiste toepassing. Hiervoor moeten we vaststellen welke eisen je aan vakbekwaamheid kunt stellen. De werkwijze die ook bij het verdoofd castreren van biggen is toegepast kan daarbij een voorbeeld zijn.” De Dierenbescherming is ook voorstander voor het gebruik van een beslisondersteuner euthanasie zoals dierenarts Anette van der Aa heeft ontwikkeld.

Overleg met bedrijfsleven en overheid
Met de komst van de euthanasieapparaten voor kleine biggen is er een positieve ontwikkeling gaande om via een humanere manier niet levensvatbare biggen te doden, geeft Van den Berg aan. Wat ook prettiger is voor de varkenshouder en zijn personeel. Een volgende stap kan het doorontwikkelen van mogelijkheden zijn om grotere varkens, zoals zeugen te euthanaseren. De Dierenbescherming is betrokken bij overleg hierover met bedrijfsleven, onderzoekers en overheid.

 

HET IS TIJD VOOR VERANTWOORDELIJKE EUTHANASIE

Privacy Verklaring | Cookie Beleid | Algemene Voorwaarden

© Anoxia 2018