Home

Diervriendelijker alternatief

Terug naar nieuwsoverzicht

donderdag, 7 november, 2019

Een adequaat euthanasiebeleid door de veehouder voorkomt onnodig lijden van dieren. Het Anoxia-concept biedt hiervoor de juiste handvatten volgens dierenarts Yanthe Nobel van Anoxia.

Wat is het Anoxia-concept?
“Het concept bestaat uit een kwaliteitshandboek, Anoxia-apparatuur en het geven van een training door een dierenarts aan de varkenshouder en zijn of haar medewerkers. De Anoxia-apparatuur is er voor biggen tot 15 kilo of voor varkens tot 60 kilo en biedt een diervriendelijker alternatief voor de huidige gangbare euthanasiemethoden dat past binnen de wettelijke kaders.”

Wat houdt de training in?
“De training omvat uitleg over het gehele proces: van de keuze voor euthanasie met hulp van de beslisondersteuner en het kiezen en uitvoeren van de geschikte toegestane euthanasiemethode tot het vaststellen van verdoving en de dood. De training resulteert in een certificaat van vakbekwaamheid. Het Anoxia-concept maakt daarmee deel uit van een adequaat euthanasiebeleid waarmee je proactief werkt aan een beter dierenwelzijn en een vitaler koppel.”

Hoe werk je naar een vitaler koppel?
“Anoxia-gebruikers merken een positief effect in de stal. Ze hebben met die methode een diervriendelijker alternatief voor euthanasie die mentaal en fysiek minder belastend is. Daardoor maken ze eerder bewuste keuzes. Een big die niet te genezen is, laten ze niet langer lijden. Dit haalt ten eerste een mogelijke infectiebron uit de stal. Ten tweede let je daardoor beter op andere, zwakkere biggen. Doordat je deze biggen nu eerder waarneemt, kun je die tijdig behandelen. Samen verbetert dit de algehele gezondheidsstatus van de koppel in de stal.”

Waarom is de Anoxia diervriendelijker?
“We maken gebruik van hoog expansie stikstofschuim met grote bellen die de zuurstof in de Anoxia-apparatuur verdrijft. Dit schuim wordt op een gecontroleerde wijze geproduceerd met een gegarandeerde kwaliteit en snelle vultijd van de box. Een big prikt met zijn neus een bel aan en krijgt de stikstof binnen. Binnen korte tijd verliest de big zijn bewustzijn en overlijdt binnen enkele minuten door een tekort aan zuurstof. De grootte en kwaliteit van de bellen van het Anoxia-schuim voorkomt belemmering van de luchtwegen en zo mogelijke verstikking. De pure stikstof die de big inademt irriteert niet. In de lucht om ons heen zit immers ook 80 procent stikstof. Stikstof is daarmee een veiliger en beter alternatief dan het irriterende koolstofdioxide.”

'MET HET ANOXIA-CONCEPT WERK JE PROACTIEF AAN EEN BETER DIERENWELZIJN EN EEN VITALER KOPPEL’

HET IS TIJD VOOR VERANTWOORDELIJKE EUTHANASIE

Privacy Verklaring | Cookie Beleid | Algemene Voorwaarden

© Anoxia 2018