Home

Zachte dood voor zorgdieren

Terug naar nieuwsoverzicht

zaterdag, 23 september, 2017

Het euthanaseren van zorgdieren gebeurt met de Anoxia-methode gemakkelijker en diervriendelijker. Verantwoord gebruik is geboden. “De Anoxia-methode is een nieuwe en betere manier om zorgdieren te euthanaseren. Het draagt bij aan het dierenwelzijn. Maar verantwoord gebruik is van groot belang. De intensieve veehouderij ligt onder een vergrootglas. Als individuele ondernemer draag je verantwoordelijkheid voor de gehele sector.” Varkensdierenarts René Sol van Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen (DAP VUG) is blij dat de Anoxia-methode klaar is voor de praktijk. “Anoxia lost een probleem op. Het is in mijn ogen een baanbrekende noviteit. Maar varkenshouders moeten de methode wel goed inpassen op hun bedrijf.”....

‘Beter dan alternatieve methodes’

Varkenshouder Artin Doppenberg in Putten (Gelderland) maakt sinds enkele weken gebruik van de Anoxia-methode (zie ‘Dierenwelzijn wordt almaar belangrijker’ onderaan dit artikel). Kansloze biggetjes worden door Doppenberg op eenvoudige wijze geëuthanaseerd. De wijze waarop dat gebeurt, spreekt hem aan. “Dit is veel beter dan alternatieve methodes. Ik heb hier een ander gevoel bij.”

In aanwezigheid van dierenarts Sol en Anoxia-directeur Kiezebrink laat Doppenberg zien hoe het er in de praktijk aan toegaat. In de kraamstal heeft de varkenshouder een kansloos biggetje gevonden. Het dier heeft een bolle kop, is veel te mager en heeft dan ook geen biest in de buik. Doppenberg wil het dier graag uit zijn lijden verlossen. “Deze big was anders binnen een paar dagen doodgegaan”, zo zegt hij.

Het te euthanaseren dier wordt door Doppenberg in een box van 1,20 bij 1 meter geplaatst. De box staat in de centrale gang van de kraamstal. Naast de box staan een met stikstof gevulde gasfles en een jerrycan waarin detergent is opgeslagen. Dat is een mix van water en schuimmiddel. Een schuimgenerator vult de box met schuimbellen. Deze bellen zijn voor 99% gevuld met stikstof. De bellen zijn zwaarder dan lucht en verdrijven de omgevingslucht en het aanwezige zuurstof. Het dier komt volledig onder het schuim, inhaleert de zuivere stikstof en raakt binnen een halve minuut bedwelmd. Daarbij geeft de big geen reactie. Nadat de big zijn bewustzijn is verloren, overlijdt het binnen twee minuten door een gebrek aan zuurstof.

Ingezet tijdens fipronil-crisis

De Anoxia-methode is de testfase voorbij en wordt binnenkort op nog acht varkens- en pluimveebedrijven gebruikt. De aanschafkosten verschillen per bedrijf en zijn vooral afhankelijk van de grootte van de container of de box waarin de dieren worden geëuthanaseerd. 

Tijdens de fipronil-crisis werd de diervriendelijkere manier van verdoven en doden ingezet voor het ruimen van twee pluimveebedrijven. “Dat is in overleg en met goedkeuring van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebeurd. De NVWA was beide keren aanwezig en heeft de uitvoering met interesse gevolgd. Men was positief over onze werkwijze”, vertelt Hanno Kiezebrink die de NVWA voortdurend op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen.

Beslishulp in ontwikkeling

De Anoxia-methode voldoet aan de eisen van de EU-verordening 1099 uit 2009. Deze verordening gaat over de bescherming van dieren bij het doden. “Deze verordening is de juridische basis voor het gebruik van onze techniek. De NVWA keurt geen methodes goed, maar toetst ze aan de wet”, aldus Kiezebrink die erop wijst dat het gebruik van CO2-gas voor het doden van dieren ter discussie staat. Euthanasie is uitsluitend bedoeld voor zorgdieren. Dierenarts en praktijkcoördinator Annette van der Aa ontwikkelde een zogenoemde beslisondersteuner. Die kan straks worden gebruikt om te bepalen welke dieren voor euthanasie in aanmerking komen. De beslishulp is nog in ontwikkeling. Dierenarts Sol, varkenshouder Doppenberg en Anoxia-directeur Kiezebrink zijn niet bang dat het euthanaseren van dieren te gemakkelijk wordt en misschien voor economisch gewin wordt ingezet. “Geen enkele varkenshouder laat biggen geboren worden om ze later weer te doden. Ook niet als er een behandeling nodig is”, vertelt René Sol. Artin Doppenberg sluit zich daarbij aan. “Als varkenshouder wil je iedere big erbij houden.”

Verantwoordelijk gebruik Anoxia-methode geboden

Kiezebrink: “Boeren kunnen, al dan niet na overleg met de dierenarts, eerder tot euthanasie overgaan en daarmee dierenleed besparen. Door het apparaat aan een applicatie te koppelen, is het mogelijk om gegevens uit te wisselen en het gebruik te verantwoorden.”De drie zijn het erover eens dat verantwoord gebruik van de Anoxia-methode geboden is. De ondernemer is daar uiteindelijk voor verantwoordelijk.

Woordvoerster Paula de Jonge reageert namens de NVWA op de Anoxia-methode: “De NVWA kijkt met interesse naar deze nieuwe methode. Sinds een jaar hebben we contact met Anoxia. Het is een positieve ontwikkeling dat dit bedrijf een diervriendelijkere en goed werkbare methode heeft ontwikkeld. Het is een welkome aanvulling op bestaande methodes. Anoxia voldoet aan de strenge voorwaarden en welzijnseisen van de EU-verordening 1099 uit 2009. Onlangs hebben we de methode gezien tijdens het ruimen van twee legpluimveebedrijven. Aan de hand daarvan volgt nog een evaluatiegesprek met Anoxia.”

 

lees verder: de Boerderij (zie bron)

HET IS TIJD VOOR VERANTWOORDELIJKE EUTHANASIE

Privacy Verklaring | Cookie Beleid | Algemene Voorwaarden

© Anoxia 2018