Home

Starten met Anoxia

Anoxia biedt een totaaloplossing voor verantwoorde euthanasie. U brengt de procedures rondom euthanasie op uw bedrijf in kaart. Met de beslisondersteuner stelt u vast of u een dier wel of niet moet euthanaseren. U voert euthanasie uit met respect voor mens en dier. Training en ondersteuning is beschikbaar voor u en uw dierenarts. 

Beslisondersteuner

Op elk varkensbedrijf worden dieren geboren die niet levensvatbaar zijn, ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Soms kunnen deze dieren niet behandeld worden of alleen onder voortdurende pijn verder leven.

De keuze om een dier wel of niet te euthanaseren is bepalend voor het dierenwelzijn. Tijdige euthanasie voorkomt onnodig lijden. Om u als veehouder te ondersteunen bij het nemen van deze beslissing, is er de Anoxia Beslisondersteuner voor biggen tot het spenen. Hiermee neemt u een gefundeerde beslissing over het al dan niet euthanaseren of behandelen van een big.

 

Download onze beslisondersteuner

Apparatuur

De innovatieve technologie van Anoxia maakt gebruik van een element dat van nature aanwezig is in de lucht. Lucht bestaat voor 78% uit stikstof. Met stikstof uit de lucht maakt Anoxia schuim dat is gevuld met 99% stikstof. Onderdompeling in dit zuurstofarme schuim leidt, zonder dat het dier daar iets van merkt, snel tot bewusteloosheid. En na enkele minuten tot een pijnloze dood. Anoxia biedt een oplossing voor iedere bedrijfssituatie, waarbij de euthanasie-apparatuur wordt geleverd in combinatie met training, ondersteuning en onderhoud.

Training

Anoxia traint u, uw medewerkers en uw dierenarts in het juiste gebruik van de euthanasie-apparatuur. Deze training is onderdeel van de totaaloplossing die Anoxia biedt.

 

t

De ANOXIA aanpak

Anoxia biedt een totaaloplossing voor verantwoorde euthanasie.

 

  • Beslisondersteuner voor onderbouwde keuze om het dier wel/niet te euthanaseren;
  • apparatuur met schuimmethode voor euthanasie met respect voor mens en dier;
  • training en ondersteuning van veehouder en dierenarts.
Diervriendelijk en eenvoudig euthanaseren, minder stress voor mens en dier
Geen onnodig lijden en focus op gezonde dieren
Methode is maatschappelijk geaccepteerd en wettelijk toegestaan

HET IS TIJD VOOR VERANTWOORDELIJKE EUTHANASIE

Privacy Verklaring | Cookie Beleid | Algemene Voorwaarden

© Anoxia 2018